Terug naaar Tijdmachine

1940

Oranje verboden

De Duitse bezetter wil op feestdagen van het koninklijk huis geen demonstraties van aanhankelijkheid jegens het Oranjehuis. Bij de verjaardag van prins Bernard (29 juni 1940) hadden de Duitsers de nationale driekleur verboden, maar wel toegestaan dat er oranje stikken en sjerpen gedragen werden. Zo werd 29 juni een uiting van 'Oranje boven' en anti-Duitse gezindheid. Vandaar dat de bezetter nu alles wat Oranje is in de ban doet. Ook mogen de Oosterhouters niet vlaggen als eerbetoon aan de gesneuvelde militairen in de meidagen van 1940. Alle schoolbesturen krijgen de nadrukkelijke opdracht van de overheid om te voorkomen dat er op deze koninginnedag (Wilhelmina is op 31 augustus jarig) oranje kleuren zichtbaar zijn.