Terug naaar Tijdmachine

1927

Kiesvereniging wil geen vrouwen in bestuur

De R.K. Kiesvereniging wil de bestuurszetels strikt naar stand verdelen over de katholieke standsorganisaties. Dat betekende automatisch dat alleen mannen aan bod kwamen. C. Kramer zou ook graag twee dames zien, maar die hete aardappel schoof de vergadering voor zich uit. De katholieke kerk was geen voorstander van vrouwen in de politiek.