Terug naaar Tijdmachine

1927

Burgemeester weigert socialistisch raadslid te woord te staan

In 1927 weigert de burgemeester om het socialistische raadslid Tak te woord te staan, waarop Tak de Provinciale Vereniging van Sociaal-Democratische Raads- en Statenleden inschakelt. Die stelt vast dat dit in strijd is met de gemeentewet en vraagt de burgemeester schriftelijk om alsnog Tak een onderhoud toe te staan. Toen die brief in de raadsvergadering aan de orde kwam, verliet de burgemeester de zaal. Wethouder Van Leijsen wilde het stuk niet behandelen. Niemand wilde het woord nemen, Tak kreeg het niet. Met socialisten wilde men niet van doen hebben. Toch blijft Tak vragen, in 1927 bijvoorbeeld om toezending van de begrotingsstukken zodat hij die thuis kan bestuderen. Vergeefs.