Terug naaar Tijdmachine

1927

Geen verkiezingen

De R.K. Kiesvereniging slaagt er opnieuw in als enige een lijst in te dienen. Van katholieke zijde waren geen andere lijsten ingediend. Tegen Hendrik Tak, de sociaal-democratische kandidaat, was proces-verbaal opgemaakt. Hij zou een kandidatenlijst hebben ingeleverd waarop een aantal personen had getekend die niet bevoegd waren om te tekenen, terwijl er ook een paar handtekeningen op stonden van mensen die ontkenden zelf getekend te hebben. Daarmee was die lijst ongeldig en was de katholieke lijst toch de enige. De eerste vijftien kandidaten werden daarom bij acclamatie verkozen. Er hoefden geen verkiezingen meer plaats te vinden. ‘Voor een plaats met vijftienduizend zielen wel een unicum in Nederland en een compliment voor de Oosterhoutse kiezers,’ noteerde Het Kanton tevreden.