Terug naaar Tijdmachine

1927

De Gekroonde Bel in problemen

Bierbrouwerij De Gekroonde Bel kreeg het moeilijk. In 1927 deden al geruchten de ronde over een eventuele verkoop. Het bedrijf werd uiteindelijk via een openbare veiling verkocht aan Van Vollenhoven, een bierbottelarij. Deze verplaatste de productie en sloot de fabriek. In 1931 werden de kantoren verbouwd tot woonhuizen; vanaf 1934 waren de fabrieksgebouwen afwisselend bij diverse andere bedrijven in gebruik.