Terug naaar Tijdmachine

1926

Gezondheidszorg is duur

Bij ziekte moesten de meeste mensen de kosten van de dokter zelf betalen. Een ziekenfonds was voor veel mensen onbetaalbaar. Gemiddeld was in Brabant in 1926 slechts 10% van de mensen verzekerd tegen 34% landelijk; in 1937 was dat opgelopen tot 29% tegen 42%. Pas nadat in 1941 het Ziekenfondsbesluit was ingevoerd, dat een verplichte verzekering inhield voor mensen onder de loongrens, steeg het aantal verzekerden met sprongen.