Terug naaar Tijdmachine

1926

Een jongens- en een meisjespatronaat

In 1926 kocht de parochie Sint-Jan het patronaatsgebouw in de Arendstraat van de Sint-Vincentiusvereniging. Het werd nu bestemd voor de jongens van de parochie. Voor de meisjes kocht men het pand Rulstraat 25 om te gaan dienen als Sint-Theresiapatronaat. De ruimte moest men delen met de KJV- en KJM-meisjes van de catechisten. De zusters franciscanessen namen de zorg voor het patronaat op zich. Alle patronaten onderhielden intensieve contacten en uitwisselingsprogramma’s met andere patronaten uit het bisdom. Regelmatig ging men, vlaggen en vaandels voorop, naar Bondsdagen en hield men demonstratieve tochten, propagandabijeenkomsten, onderlinge wedstrijden en nog veel meer. In een tijd dat reizen nog niet gewoon was, en ook ander vertier schaars, maakte dat het lidmaatschap van het patronaat en de jeugdbeweging voor velen aantrekkelijk.