Terug naaar Tijdmachine

1926

Een Bondsgebouw

In 1926 koopt de R.K. Werkliedenvereniging in de Sint Janstraat een pand aan, dat wordt verbouwd tot Bondsgebouw Sint-Jozef. Daar ontplooit zich nu een recreatief aanbod. Er komen kaart- en rikavonden, fancy fairs, films en voorstellingen van de eigen toneelclub Sint-Willibrord. Sinterklaas ontvangt er jaarlijks de kinderen van de leden. Het gebouw biedt huisvesting aan de eigen zangclub (1926), de mandolineclub (1927) en een muziekclub voor jongeren. Er komt in 1927 nog een eigen spaarkas bij en een eigen reiskas.