Terug naaar Tijdmachine

1917

Veestapel krimpt

Toen in 1917 de onbeperkte duikbootoorlog uitbrak, viel de aanvoer van graan en kunstmest nagenoeg volledig weg. Wegens gebrek aan veevoer kromp daardoor de rundveestapel en werd de varkens- en pluimveestapel in 1917 en 1918 gedecimeerd. Bouwland werd vanwege de noodzaak tot eigen graanproductie weer belangrijker dan grasland; de op de boerderij geproduceerde mest werd vanwege het ontbreken van kunstmest van groot belang.