Terug naaar Tijdmachine

1917

Akkerbouw krimpt

In de akkerbouw zakten in 1917 de productiecijfers in. De oorzaak was tweeërlei. Door gebrek aan mest bleven de oogsten kleiner. Maar de boer hield ook een deel van de productie buiten de cijfers. Dat werd op de zwarte markt verkocht óf ingezet als voer voor het eigen vee. De productiecijfers over 1917 gaven in de gemeente Oosterhout zulke drastische verminderingen te zien dat het Ministerie van Landbouw de gemeente Oosterhout vroeg om de opgaven op hun juistheid te controleren. Ondanks alle ongerief en tegenslag waren de oorlogsjaren voor de boeren zeker niet slecht. Het saldo van de spaargelden op de Boerenleenbanken nam in Brabant fors toe, en er is geen enkele aanwijzing dat dit voor de gemeente Oosterhout anders zou zijn.