Terug naaar Tijdmachine

1917

Coupe in de R.K. Kiesvereniging

In april 1917 schreef de R.K. Kiesvereniging een vergadering uit om het bestuur aan te vullen met maar liefst vijf nieuwe bestuursleden. Jos de Hoog, een man van de katholieke organisatie, stelde het bestaansrecht van de vereniging ter discussie, omdat ze geen personen uit de katholieke vak- en standsorganisaties kandidaat wilde stellen voor een zetel in de gemeenteraad. Dat betekent het einde van de machtspositie van het oude bestuur. Het bestuur wordt overgenomen door vertegenwoordigers van de katholieke organisaties.