Terug naaar Tijdmachine

1917

Distributiestelsel veroorzaakt problemen

Het distributiestelsel gaf veel problemen. Er was regelmatig sprake van vriendjespolitiek en wanordelijkheden bij het uitreiken van bonnen, voedsel en kolen. Bij het afhalen van vlees en vis worden er in het voorjaar van 1918 rake klappen uitgedeeld in een rumoerige menigte. Vrouwen vallen flauw in het gedrang en van anderen worden ┬┤de rokken van het lichaam getrokken┬┤. De prijzen rezen de pan uit. Zowel boeren als middenstanders maakten zich schuldig aan woeker en zwarthandel. Tot ver in 1919 wordt hierover geklaagd. Voor de gewone man was het leven in 1917 en 1918 onbetaalbaar.