Terug naaar Tijdmachine

1912

‘Oosterhout Vooruit’

In 1912 wordt ‘Oosterhout Vooruit’ opgericht. Die vereniging stelt zich ten doel Oosterhout op de kaart te zetten, niet alleen in economisch maar ook in toeristisch opzicht. Het toerisme kwam wat meer in beeld omdat de hier gelegerde militairen tussen 1914 en 1918 een bezoekersstroom op gang brachten. Daar was Oosterhout nog niet echt voor geëquipeerd. Er waren wel veel kleine buurtcafeetjes, niet meer dan een voorkamertje waar men al dan niet met vergunning drank schonk, maar er waren heel weinig cafés waar je als toerist even lekker kon zitten. Alleen Flora op de Heuvel had een terras. Het Middenhuis op de Bredaseweg was een fraaie uitspanning annex restaurant. Hotel De Koppelpaarden en Hotel Neuf, beiden op de Leijsenhoek, waren bekende hotel-restaurants.