Terug naaar Tijdmachine

1905

R.K. Kiesvereniging wil geen arbeiders in bestuur

De R.K. Kiesvereniging, met als enige bestuursleden W.A. Fick en A.J.M. Smits, weigert een of twee arbeiders als bestuurslid op te nemen in de Kiesvereniging. Daarover ontstaat grote commotie. Ook blijft men op een gewone werkdag overdag vergaderen. Daardoor kan bijna niemand de vergaderingen bijwonen.