Terug naaar Tijdmachine

1905

Socialistische vakbond boekt succes

Het voltallige personeel van de sigarenfabriek van de gebrs. Vermeulen wordt lid van de socialistische vakbond. Als reactie wordt de R.K.Tabaksbewerkersbond opgericht. Dat was een afdeling van de R.K. Volksbond, die tot doel had om zowel de belangen van de werkgevers als van de arbeiders te behartigen.