Terug naaar Tijdmachine

1906

R.K. Bonden opgericht

In 1906 werden de R.K. Typografenbond en een R.K. Houtbewerkersbond opgericht als onderdeel van de R.K. Volksbond. De animo voor de Volksbond was bij de Oosterhoutse arbeiders niet groot.