Terug naaar Tijdmachine

1897

R.K. Kiesvereniging voor de gemeenteraad

De verkiezingen werden vanaf 1860/65 gedomineerd door de fabrikantenfamilies Fick en Smits. De wetswijziging van 1896 gaf veel meer inwoners stemrecht. Het aantal kiezers voor de gemeenteraad werd daarmee in één klap uitgebreid van 796 naar 1458. De oprichting van de Katholieke Kiesvereniging voor de Gemeenteraad in Oosterhout op 20 juni 1897 had dan ook weinig te maken met een toegenomen democratische gezindheid van de bestuurders, maar wel met de wens de verkiezingen te kunnen blijven sturen. W.A. Fick werd voorzitter.