Terug naaar Tijdmachine

1896

Meer loon voor de metselaars

Metselaarsbazen zien zich genoodzaakt hun lonen te verhogen, omdat metselaars buiten Oosterhout een hoger loon kunnen verdienen.