Terug naaar Tijdmachine

1897

Boerenorganisatie op Den Hout

Waarschijnlijk is in dit jaar, op 5 september, in Den Hout een boerenorganisatie, een boerencooperatie, opgericht. Directe bronnen daarvoor ontbreken. Pas na 1900 heeft deze organisatie zich in enig jaar, maar in ieder geval voor 1921, aangesloten bij de NCB.