Terug naaar Tijdmachine

1888

Nieuwe Bredasche Courant

De Nieuwe Bredasche en Oosterhoutse Courant is in 1887 opgekocht door de familie Van de Weyer (een utrechtse drukkersfamilie). Zij voeren de verschijningsfrequentie op van twee naar drie keer in de week en geven het blad een jaar later ook een andere naam. Er blijft in de krant wel ruimte voor Oosterhouts nieuws, maar dat wordt toch minder, zeker nu in Oosterhout sinds 1874 weer een eigen lokale krant verschijnt: Het Kanton.