Terug naaar Tijdmachine

1850

Fabrikanten verdringen boeren uit de politiek

Ondernemersbelangen gingen steeds verder uit de pas lopen met boerenbelangen. Voor het eerst was dat duidelijk geworden toen het ging om de totstandkoming van een Kamer van Koophandel en de mogelijke komst van de trein. Tussen 1850 en 1865 ontstaat nu een hecht machtsbolwerk van fabrikanten, kassiers en grotere handelslieden. In de politiek, in de Kamer van Koophandel, in de kiesverenigingen en in allerlei commissies en besturen komt men steeds dezelfde namen tegen. Deze politieke elite is sterk verweven met de financiƫle en sociaal-culturele elite van de stad. Spinnen in het web zijn de heren W.A. Fick en H.M. Smits, bijgestaan en opgevolgd door hun nazaten. Zonder hun goedkeuring en actieve medewerking komt er weinig van de grond. Zij zitten bijzonder stevig in het zadel.