Terug naaar Tijdmachine

1850

Een begin van vakonderwijs

In 1850 was er nog geen echt vakonderwijs. Wel gaf timmerman Van der Aa op de zondagsschool les in bouwkundig tekenen. Onderwijzer Hollanders gaf daar les in handtekenen. Tussen 1850 en 1870 gaf Leendert Roksnoer, timmerman en logementhouder, les in bouwkundig tekenen. Omdat hij zijn leerlingen thuis niet meer kon bergen, vroeg hij de gemeente toestemming om een lokaal van de openbare school te mogen gebruiken. Die toestemming kreeg hij.