Terug naaar Tijdmachine

1850

Genootschap van de H. Kindsheid

In de Sint-Jansparochie wordt het genootschap van de H. Kindsheid opgericht. Het is nu een zelfstandige afdeling. Vanaf 1840 bestond het genootschap al als onderafdeling van Breda.