Terug naaar Tijdmachine

1843

Een zondagsschool voor arme jongens

Op initiatief van de pastoor van de Sint-Jan werd in 1843 een zondagsschool opgericht voor arme en minvermogende jongens die al moesten werken en toch wat wilden leren. Zo konden ze ‘ des zondags hunne ledige uren ten nutte besteden en zich daardoor tot bekwame leden van de maatschappij vormen.’ De school was gevestigd in de openbare school van Middelwijk en hoofdonderwijzer Schets en ‘enige deskundigen’ gaven er gratis les in lezen, schrijven, rekenen, handtekenen, bouwkunde en zingen.