Terug naaar Tijdmachine

1843

De Harmonie opgericht

Uit Herensociƫteit De Eendracht ontstond de harmonie. In het orkest speelden aanvankelijk ook violen en contrabassen mee. Mogelijk heeft de harmonie (die zelf aanneemt dat ze in 1825 is ontstaan) ook relaties gehad met een (gelegenheids?)orkest dat in 1837 en 1842 in de Sint-Jan speelde. In ieder geval wordt al jaar van oprichting op het vaandel, hier op een foto rond 1875, het jaar 1843 als oprichtingsjaar gegeven. Waarschijnlijk bespeelden verschillende notabelen al een instrument, en heeft het samenzijn in de Herensociƫteit de doorslaggevende impuls gegeven om een muziekgezelschap op te richten.