Terug naaar Tijdmachine

1844

Aanleg van de weg naar Rijen

In 1822/23 was de weg Breda-Tilburg aangelegd. Vanaf 1844 waren er plannen om een verharde verbindingsweg met deze weg tot stand brengen. De provincie wilde die niet betalen omdat er geen provinciaal belang mee gemoeid was; de gemeente Oosterhout wilde aanvankelijk ook niet betalen omdat men het belang van de weg niet inzag. Pas toen Gilze en Rijen gingen meebetalen is de weg aangelegd, maar grotendeels op kosten van De Domeinen. Die mochten er toen ook twee plaatsen tol heffen, om de kosten terug te verdienen. De toltarieven waren aan de hoge kant. Wie gesnapt werd zonder dat hij betaald had, kreeg een boete van vijftig keer het verschuldigde tarief.