Terug naaar Tijdmachine

1842

Sociëteit De Eendracht opgericht

In 1832 stierf burgemeester J.S. Hallungius, in 1836 dokter X.F Janssens. Beiden waren sterk verbonden met de strijd tussen katholiek en protestant, waarmee de hele Oosterhoutse elite, gewild of ongewild, was geconfronteerd. In de loop van 1839 kwam er ook een eind aan de afscheidingsoorlog met België en vertrokken de in Oosterhout gelegerde troepen. Die gebeurtenissen zullen ongetwijfeld ruimte en rust hebben geschapen voor een klimaat van ‘verzoening’ tussen de leden van de Oosterhoutse elite. Toen in 1842 een achttal Oosterhoutse notabelen het initiatief nam om een herensociëteit op te richten, was het niet zonder reden dat ze die ‘De Eendracht´ noemden. Het gaf ook aan dat men de intentie had om de tegenstellingen te overwinnen die de laatste decennia het klimaat verziekt hadden. Binnen enkele dagen hadden meer dan veertig leden zich aangemeld.