Terug naaar Tijdmachine

1806

Ter Aalst hoort voortaan bij de parochie van Den Hout

Den Hout zag zichzelf graag als een zelfstandige eenheid. Het wilde liefst een zelfstandige gemeente worden. Het beschikte nu al over een eigen parochiekerk, een pastoor, een kerkhof, een armenadministratie en een school met onderwijzer. Sinds 6 oktober 1806 was ter Aalst, dat tot dan toe onder de Sint-Jansparochie van Oosterhout viel, door de vicarius apostolicus van het bisdom (in wording) Breda bij Den Hout gevoegd. Die Vicarius was mgr. A. van Dongen, die was geboren en getogen in Den Hout. De parochie Den Hout telde nu meer dan duizend parochianen en dat leek opnieuw een stap in de richting van de gewenste zelfstandigheid.