Terug naaar Tijdmachine

1806

Voedselrellen

In 1806 werd er een nieuw belastingstelsel ingevoerd. Dit had een stijging van de belastingdruk tot gevolg omdat de oude belastingen (de tienden en de cijnzen) niet tegelijk afgeschaft werden. Dat leidde in Oosterhout tot rellen. Tijdens de raadsvergadering van 18 januari 1806 legden Willem van Berkel, katholiek armmeester, en Johannes Grenu, diaken van de gereformeerde armen, hun bezwaren tegen een nieuwe belasting op het malen van rogge op tafel. Die werd door de bakkers in de prijs van het brood doorberekend en voor de armen was het brood nu onbetaalbaar geworden. Ondertussen verzamelden zich een grote groep armen dreigend voor het raadshuis. De situatie dreigde uit de hand te lopen. Het dorpsbestuur besloot daarom ter plekke de belasting op het malen van rogge, voor de rekening van het dorp te nemen.