Terug naaar Tijdmachine

1797

De Latijnse school

In 1797 werd aan de Schapendries een Latijnse school opgericht. De gemeente huurde voor f 75,- per jaar een huis waar de bedsteden waren uitgebroken zodat er les kon worden gegeven. Op de school was Latijn het belangrijkste vak. De school werd geleid door de norbertijn F. Vaes, de seculiere priester Lucas van Aert en de leek Huybrechts, die de theologiestudie in Leuven had voltooid. Waarschijnlijk waren de docenten afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden waar de Fransen bij de inlijving in 1795 veel kloosterscholen hadden laten sluiten.