Terug naaar Tijdmachine

1798

Een Grondwet

De nieuwe grondwet vormt de belangrijkste politieke blauwdruk voor de nieuwe samenleving. Veel Verlichtingsidealen zijn in deze wet gerealiseerd: gelijke rechten voor ieder mens, godsdienstvrijheid, afschaffing van feodaliteit en de verheffing van Nederland tot eenheidsstaat met een uniform recht- en belastingssysteem. Oosterhout kreeg een nieuw bestuur gezuiverd. Radicaal geachte Oosterhouters, zoals Akkermans, Dekkers en Timmermans, die alledrie lid waren van de burgersocieteit ‘de burgerstand in rust is heden onze lust’ kwamen in het nieuwe bestuur terecht.