Terug naaar Tijdmachine

1796

Openbaar onderwijs

In 1796 veranderde de signatuur van de Oosterhoutse (lagere) scholen. Bij de komst van de Fransen waren de meeste gereformeerde onderwijzers naar Holland gevlucht. Van die gelegenheid maakte het dorpsbestuur gebruik om katholieke onderwijzers aan te stellen. De scholen werden openbare scholen. De Franse scholen behielden hun gereformeerde signatuur.