Terug naaar Tijdmachine

1795

Graantekort

In perioden met veel slecht weer kon oogst flink tegenvallen en de prijs van het graan dus hoog oplopen. Vanaf 1795 wordt er door het dorpsbestuur herhaaldelijk gesproken over de schaarste en duurte van het graan. Om te zorgen dat de eigen inwoners in ieder geval genoeg te eten hebben, verbiedt het dorpsbestuur de verkoop van meel, brood of graan aan vreemdelingen. Ook wordt het verboden het graan op te slaan, om zo later een betere prijs te krijgen. Dat gebeurde natuurlijk toch wel. Het verbod op de handel in graanproducten blijft jarenlang terugkomen. In 1812 wordt per keizerlijk decreet getracht een einde te maken aan de hoge graanprijs. Graan mag enkel nog verhandeld worden op de twee- wekelijkse graanmarkt op woensdag en zaterdag. Op andere dagen is het verboden om graan te verhandelen.