Terug naaar Tijdmachine

1795

Domeingoederen

In 1795 kwamen de voormalige Nassause Domeinen in handen van de nieuwe Bataafse Republiek. In 1796 plaatste de Nationale Vergadering het beheer en de administratie van de domeinen onder centraal gezag: het waren voortaan Nationale Domeinen. De grote concentratie Domeingoederen in en om het land van Breda werden beheerd door een aantal rentmeesters. Ondanks een groot aantal naamwijzigingen, die meest samenvielen met staatsgrepen, kende de administratie van de domeinen toch een grote mate van continu├»teit, doordat een groot deel van de rentmeesters aanbleef. Tijdens het koningschap van Lodewijk Napoleon werden de domeinen aan hem afgestaan. Na de inlijving bij Frankrijk berustte de formele zeggenschap bij de minister van Financi├źn van het Franse keizerrijk. De domeinen zouden ook na het vertrek van de Fransen staatseigendom blijven. Pas na het uitbreken van de Belgische opstand (1830) gaf de staat aan koning Willem I zijn voormalige domeinen terug.