Terug naaar Tijdmachine

1795

Kiezers in Oosterhout

Rond 1800 telde Oosterhout zo’n 1200 kiezers, ongeveer de helft van de mannelijke inwoners. De stemgerechtigde was verplicht een eed van burgertrouw uit te spreken. In 1803 kwamen er duidelijke richtlijnen voor de stemgerechtigde. Zo mochten dorpelingen die armlastig waren niet stemmen. Ook inwonende lijf- en huisbedienden hadden geen stemrecht. Opmerkelijk is overigens dat geen enkele bepaling het vrouwenstemrecht verbood. Kennelijk was het zo gewoon dat vrouwen niet deelnamen aan de politiek, dat zoiets niet eens verboden hoefde te worden.