Terug naaar Tijdmachine

1795

Drossaard Willem Cornelis van Loon

Op 25 maart 1795 werd de rijke wijnkoopman Willem Cornelis van Loon tot drossaard verkozen. Hij dankte zijn populariteit waarschijnlijk aan de rol die hij tijdens de Franse bezetting had gespeeld. Hij had eigenhandig de invordering van 150.000 ponden hooi, 45.000 pond stro en 150 zakken haver weten te voorkomen. Hij zal zeven jaar aan het hoofd van de gemeente staan.