Terug naaar Tijdmachine

1795

Eerste verkiezingen

Op 25 maart 1795 werden er voor de eerste keer in de geschiedenis van Oosterhout democratische verkiezingen gehouden. Het is niet bekend wie deze verkiezingen heeft aangezwengeld. Waarschijnlijk hebben de Fransen het dorpsbestuur van Oosterhout gesommeerd de leden van de municipaliteit (gemeenteraad) te kiezen. De burgers H. van de Broek, S. Broeders, C. de Grandt, W.C van Loon, J.A Oomen, W. Rombouts, Christiaan Liefmans, A.A Oomen en W. Schacht traden toe tot het dorpsbestuur. Willem Cornelis van Loon werd tot drossaard gekozen De stemming verliep hoogstwaarschijnlijk amateuristisch. Er bestond geen kiesreglement. De kiezers werden door het dorpsbestuur opgeroepen zich te verzamelen in het vrijheidshuis. Na invulling van de stembriefjes werden de stemmen geteld en de gekozenen gefeliciteerd.