Terug naaar Tijdmachine

1770

Vrijheid heeft vroedvrouw in dienst

In 1770 heeft Oosterhout naast een chirurgijn ook een gezworen vroedvrouw in dienst die de armen moest bijstaan. De chirurgijn, J.F. Weis, verdiende 150 gulden per jaar, de vroedvrouw 125.