Terug naaar Tijdmachine

1770

Hoe kwamen ze aan hun informatie?

Oosterhouters vertellen elkaar wat er gebeurd is. De mannen doen dat in de herberg, de vrouwen in een krans onder het genot van thee of koffie, als het kan aangevuld met zoete koeken. Het vrijheidsbestuur is geabonneerd op couranten. Die verschijnen regelmatig en brengen het nieuws van buiten. Dat koning X dood is en koningin Y bevallen is van een troonopvolger. En wat de rogge kost en welke schepen er in Rotterdam aangekomen zijn. In 1770 wordt Rocus van der Borgt, postbode van Oosterhout op Breda, betaald voor het brengen van de couranten. Hij krijgt daar 7 ½ gulden per jaar voor.