Terug naaar Tijdmachine

1770

Uniformen gemeenteambtenaren

Lagere ambtenaren verdienen in deze tijd heel weinig, maar ze krijgen wel kleding van hun werkgever. Dat maakt voor iedereen die hen ziet lopen meteen duidelijk: dat is iemand van de vrijheid. Zo’n man heeft gezag. Hij mag bevelen geven. In 1770 levert juffrouw Corrie Ruyssenaers lakense stof aan de vrijheid. Deze is bestemd voor de dienders en de bedeljagers. De weduwe Wierky levert galon voor deze lieden. Dat kost maar liefst 35 gulden. De bedeljagers verjagen vreemd volk dat rondhangt en om aalmoezen vraagt. Alles wat van buiten komt en geen geld heeft wordt gewantrouwd. En als het kan opgejaagd.