Terug naaar Tijdmachine

1770

Rel op de Heuvel van den Horst

Op de Horstse Heuvel wilde mevrouw De Ronde neerstrijken, die zich presenteerde als een arme zwangere vrouw met vier kinderen en een ellendige man die zijn brood niet kon verdienen. De geburen vonden haar echter “het slechtste vrouwmens”, dat zich maar met bedelaars, deserteurs en andere landlopers ophield, die bij haar de hele nacht zaten te zuipen en stoken, zodat de geburen er niet van konden slapen. De rentmeester bood haar een ander plekje aan, maar dat wilde mevrouw niet. Ze dreigde de rentmeester diens jonge aanplant op de Horstse Heuvel te vernielen en naar de prins (als heer van Oosterhout) te gaan. Dat laatste deed ze werkelijk, maar op advies van de rentmeester wees de prins uiteindelijk haar verzoek af.