Terug naaar Tijdmachine

1769

Grote legeroefening

In 1769 werd opnieuw een grote legeroefening gehouden. Veel materiaal werd via de Oosterhoutse haven aangevoerd. Luitenant-Generaal Creuznach stelde voor om de wegen die van de haven naar de heide liepen te verbeteren. Ze waren so slecht dat het leger er met zijn materieel haast niet doorheen kwam.