Terug naaar Tijdmachine

1761

Bezwaarschrift tegen kappen van bomen

Op 14 mei 1761 stuurde het bestuur van de vrijheid een advies aan de Domeinraad over het rekest dat twee bewoners van de Heuvel hadden ingediend over het omhakken van bomen voor hun huis. Op 30 maart 1760 was met goedvinden van de Domeinraad besloten de Heuvel en de steenweg aan beide zijden opnieuw te doen beplanten. Procureur Adriaan van Gils en timmerman Jacobus van der Made weigerden echter de voor hun huis staande bomen te verwijderen.