Terug naaar Tijdmachine

1763

Louis Davion, goud- en zilversmid

Omstreeks dit jaar vestigt zich in Oosterhout de in Groningen geboren Louis Davion (1735-1802), afkomstig uit een familie van zilversmeden. Hij bezat twee huizen aan de Leijsenhoek. Zijn zoon Johannes Henricus Davion wordt ook zilversmid en woont in ieder geval rond 1800 bij hem in. Louis Davion repareerde in 1769 een monstrans voor de Sint-Jansparochie. In 1772 koopt hij een plaats in die parochiekerk en hij oefent er tussen 1783 en 1789 bestuursfuncties uit.