Terug naaar Tijdmachine

1761

De laatste wolf

Wolven kwamen voor. Omdat ze schapen en ander kleinvee roofden, zag de bevolking ze graag verdwijnen. Vanaf ongeveer 1700 loofde het vrijheidsbestuur hoge premies uit, tot wel 25 gulden aan toe, voor iedere getoonde dode wolf. In 1705 en 1708 werd trots een dode wolf getoond. De laatste wolf in oosterhout werd waarschijnlijk in 1761 door Ary Tempelaars geschoten met een snaphaan, een in die tijd populair wapen