Terug naaar Tijdmachine

1700

Santjes

De zusters van Catharinadal kleurden in de Zuidelijke Nederlanden gedrukte heiligenprentjes in en verkochten of schonken die aan gelovigen. De heiligenverering was voor de katholieken erg belangrijk. Op dit prentje, dat in die tijd door de zusters is gemaakt, is Sint Jozef met het kindeke Jezus op zijn schoot afgebeeld.