Terug naaar Tijdmachine

1700

Nieuwe dranken: koffie en thee

In de achttiende eeuw komen er nieuwe dranken op. Het zijn thee, koffie en chocolade. De thee komt dan uit Kanton in China, de koffie komt uit Java. Beide artikelen worden per schip aangevoerd door de VOC (de Verenigde Oostindische Compagnie). De route naar Oost-Indiƫ loopt dan nog om Kaap de Goede Hoop. Thee en koffie worden zo populair dat ze het traditionele bier verdringen. De brouwerijen gaan achteruit, ook al omdat bier zwaar en in Staats-Brabant koffie en thee niet belast worden met accijnzen.