Terug naaar Tijdmachine

1700

Opscheppers

De molenaar wordt voor zijn arbeid niet in geld maar in natura betaald. Van het graan dat hij binnenkrijgt om te malen mag hij een bepaald gedeelte houden. Dat is het molster. Meestal is dat 1/16 of 1/24 deel. Nu komt het vaak voor dat de molenaar stiekem te veel schept. In de archieven komen we dan ook geregeld verordeningen tegen waarin te veel ‘opscheppen’ verboden wordt. Met al dat op-geschep behoren de molenaars wel tot de notabelen van elk Brabants dorp, ook in Oosterhout.