Terug naaar Tijdmachine

1700

Het heerlijk recht van bastaardgoederen

Een in onze ogen vreemd heerlijk recht is dat van de bastaardgoederen. De prins van Oranje heeft als heer van Oosterhout recht op de bezittingen van mensen die buiten echt zijn verwekt. Dat noemde men destijds bastaarden. De moeder is dan wel bekend, de vader niet. Zo’n kind erft wel van de moeder maar wanneer hij of zij overlijdt vervalt zijn hele boedel aan de heer. In de praktijk komt het erop neer dat de erfgenamen dit recht afkopen. In de achttiende eeuw verklaren de Oosterhoutse schepenen ieder jaar dat er geen bastaarden zijn overleden. Dat betekent dat er dus voor de heer niets te innen valt. Een uitzondering is Jan Spoor (zie De pastoor als dokter 1732)