Terug naaar Tijdmachine

1700

Centrumgebied Oosterhout

Het centrumgebied van Oosterhout bestond uit een aantal gehuchtjes die zich in de loop van de tijd hebben uitgebreid en die langzaam aan elkaar groeiden. De Molenstraat bestond bijvoorbeeld al rond 1300, al is de oudste vermelding pas van 1697. Van de Bouwlingstraat hebben we een eerste vermelding in 1435, van de Kruisstraat in 1570. He gehuchtje het Bosch ontstond vanaf het midden van de zestiende eeuw, toen het gebied werd omgevormd tot pottenbakkersgebied.